kontakt@fioslaskie.com  |   infolinia: 579-650-968

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

Konkurs Śląskie Lokalnie - edycja II

WYNIKI

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W ramach zakończonego naboru złożono 452 wnioski, z czego 53 wnioski zostały skierowane do dofinansowania.

 

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski zostały skierowane do dofinansowania otrzymają w ciągu 3 dni roboczych informacje o dalszych etapach i niezbędnych krokach do podpisania umowy.

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu od negatywnej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie.

 

W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, do podpisania umowy zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwięcej punktów.

 

Po publikacji oceny wniosku, Wnioskodawca ma 7 dni na odwołania lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Operator rozstrzyga odwołania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.