Wyniki konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2020

Aktualizacja: 16 mar 2020

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W ramach naboru złożono 600 wniosków, a 123 wnioski zostały skierowane do dofinansowania.

Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski zostały skierowane do dofinansowania, otrzymają w ciągu 3 dni roboczych informacje o dalszych etapach i niezbędnych krokach do podpisania umowy. Informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail podane we wniosku.

Przypominamy, że zgodnie z § 46 regulaminu konkursu od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwięcej punktów. Od oceny formalnej przysługuje możliwość odwołania.

Po publikacji oceny wniosku, Wnioskodawca ma 7 dni na odwołania lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Operator rozstrzyga odwołania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.

WYNIKI

1,575 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie