Wyniki I naboruWszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Pozostałych zapraszamy do kolejnego naboru, który zostanie ogłoszony na początku 2019 roku. W ramach zakończonego naboru złożono 268 wniosków, a 53 wnioski zostały skierowane do dofinansowania.


Lista rankingowa została opublikowana przy wykorzystaniu sześciocyfrowego numeru, który każdy wnioskodawca otrzymał wraz z potwierdzeniem przesłanym z systemu Witkac. Oprócz tego wpisane są tytuły projektów.


Wszyscy wnioskodawcy, których wnioski zostały skierowane do dofinansowania otrzymają w ciągu 3 dni roboczych informacje o dalszych etapach i niezbędnych krokach do podpisania umowy. Informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail podane we wniosku. 


Przypominamy, że zgodnie z § 47 regulaminu konkursu od negatywnej oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie.W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania. Zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwięcej punktów.Od oceny formalnej przysługuje możliwość odwołania. Dotyczy to kryteriów nr 3,4,7 zawartych w § 43 Regulaminu.


Po publikacji oceny wniosku, Wnioskodawca ma 7 dni na odwołania lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Operator rozstrzyga odwołania w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.


pobierz listę

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie