O czym należy pamiętać sprawozdając swój projekt?

Aktualizacja: 2 wrz 2020

 

Po pierwsze, sprawozdanie uzupełniają Państwo w systemie Witkac w formie elektronicznej, a dopiero po zaakceptowaniu przez eksperta poprawności zostaną Państwo poinformowani o konieczności przesłania sprawozdania w wersji papierowej. 

Po drugie, sprawozdanie składa się z kilku części, tj. sprawozdanie merytoryczne, finansowe, oświadczenia i załączniki. W części merytorycznej opisują Państwo jakie działania faktycznie były zrealizowane, czy osiągnęli Państwo zakładane rezultaty i w jaki sposób. W części finansowej przedstawiają Państwo faktury lub rachunki do umów potwierdzające wydane środki. Prosimy pamiętać, aby w tabeli budżetowej w kolumnie realizacja budżetu wpisać rzeczywistą wartość faktury, tak aby system mógł wyliczyć niewykorzystane środki dotacji. Nie pozostawiamy w kolumnie wartości "0,00 zł". 

Po trzecie, sprawozdanie bez załączników jest niekompletne. Do sprawozdania należy dołączyć wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji projektu i potwierdzające wydane środki, czyli:  - faktury wraz z opisami,  - zawarte umowy, rachunki do umów/listy płac, opisy rachunków,  - zdjęcia z realizacji projektu,   - zdjęcia zakupionego i oznaczonego sprzętu, - oświadczenia wolontarystyczne z zaangażowanymi wolontariuszami + ewidencja czasu pracy wolontariusza,  - oświadczenia o pracy społecznej w przypadku kiedy członek grupy/organizacji wykonywał pracę w ramach wolontariatu,  - historia rachunku bankowego,  - potwierdzenie przelewu zwrotu niewykorzystanej dotacji,  - screeny postów/wydarzeń na Facebooku,  - screeny informacji promocyjnych umieszczonych na stronach internetowych,  - skany artykułów w prasie, - plakaty, ulotki, filmy wytworzone w ramach projektu,  - wszystkie dokumenty, które wpisali Państwo jaki weryfikacja zrealizowania rezultatów, tj. ankiety, listy obecności.


W sprawozdaniu warto pochwalić się wszystkimi materiałami jakie Państwo stworzyli na potrzeby realizacji projektu. 78 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie