Nabór do komisji oceniającej wnioski

Instytut Pracy i Edukacji z siedzibą w Gliwicach przy ul. Siemińskiego 22 w związku z realizacją projektu pn. „FIO Śląskie Lokalnie 2020”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy świadczącego usługi eksperckie.


Usługa ekspercka polega na ocenie wniosków złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu grantowego. Usługa obejmuje:

- ocenę formalną złożonych wniosków,

- ocenę merytoryczną wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę formalną,

- uzupełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej każdego wniosku za pośrednictwem systemu Witkac.pl

- w ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do udział w posiedzeniu Komisji w dniach 7-8.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający pokrywa koszt zakwaterowania i wyżywienia członków Komisji.


Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.

187 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie