Ambasadorowie FIO

Aktualizacja: 23 sty 2020

W ramach projektu "Śląskie Lokalnie 2020" powołaliśmy ambasadorów FIO, czyli lokalne organizacje obywatelskie, które będą udzielać informacji o konkursie. Ich zadaniem będzie wsparcie działań animacyjnych, edukacja potencjalnych grantobiorców, wsparcie w promocji lokalnej projektu.


Ambasadorowie FIO:

  1. Instytut Roździeńskiego (Katowice) - stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury i edukacji na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Stowarzyszenie głównie angażuje się w projekty kulturalne w Katowicach.

  2. Stowarzyszenie Liga Krajowa (Częstochowa) - organizacja działa w całej Polsce, zajmuje się współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego w celu promowania ich roli w procesie wspierania demokracji lokalnej. Centrala organizacji w Częstochowie zajmuje się rozwojem kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności w ramach programu Obywatel.IT. 

  3. Śląski Instytut Innowacji (Zabrze) - fundacja prowadzi badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną, społeczną i popularyzatorską dla dobra publicznego. Członkowie fundacji posiadają osobiste doświadczenie w realizacji małych grantów FIO. 

  4. Fajna Spółdzielnia Socjalna (Bytom) - spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. 

  5. Stowarzyszenie Katolickie Przyjaźń Jaworznicka (Jaworzno) - W swojej działalności organizacja skupia się na promowaniu patriotyzmu, lokalnych tradycji i działalności społecznej w oparciu o wartości katolickie. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne służące integracji społeczności lokalnej.

  6. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Tychy) -  organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

  7. Instytut Ad Rem (Bielsko-Biała) - przedmiotem działalności Fundacji jest: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin miejskich i wiejskich.

148 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie