ogłoszenia

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. W ramach naboru złożono 600 wniosków, a 123 wnioski zostały skierowane do dofinansowania.

Przypominamy, że zgodnie z §46 regulaminu konkursu od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwięcej punktów.

Wyniki naboru wniosków
w projekcie Śląskie Lokalnie 2020
Załączniki do ogłoszenia:

W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji powołanej do wyboru ekspertów oceniających wnioski w projekcie "Śląskie Lokalnie 2020".

Po weryfikacji dokumentacji przesłanych ofert Komisja ustaliła skład komisji oceniającej wnioski:

1. Karolina Górka,

2. Krzysztof Breguła,

3. Maciej Malik,

4. Seweryn Partyński,

5. Damian Bogacz,

6. Wojciech Sypek,

7. Bartosz Rybczak,

8. Bogusław Kamiński.

Wyniki naboru na eksperta oceniającego wnioski
w projekcie Śląskie Lokalnie 2020
Załączniki do ogłoszenia: