II NABÓR

"Śląskie lokalnie 2018-2019"

Trwa II nabór

       W ramach konkursu można ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 500 zł do 5 000 zł. Projekty mogą rozpocząć się najwcześniej 1 maja 2019 r. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć do 6 miesięcy. Projekty będą trwać do 31 października 2019 r, projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni. Nie będzie możliwości poniesienia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu. Oceny Wniosków dokona niezależna Komisja składająca się z trzech członków wyłonionych w otwartym przetargu. Członkowie Komisji nie będą powiązani z Operatorem, a także będą zobowiązani do zachowania standardów antykorupcyjnych. Członkowie Komisji konkursowej będą posiadali wiedzę i co najmniej 4 letnie doświadczenie z zakresu realizacji projektów, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią w środowisku organizacji pozarządowych.

Aby złożyć wniosek zarejestruj się na portalu Witkac.pl

1. Nie ma potrzeby rejestrowania organizacji w systemie, wniosek może złożyć osoba fizyczna za pośrednictwem konta osobistego.

2. Nie etapie składania wniosków nie drukujemy i nie podpisujemy dokumentów, wniosek składamy wyłącznie elektronicznie. 

3. Prosimy o zapisanie loginu i hasła do portalu, ponieważ będzie Wam to potrzebne na dalszym etapie realizacji projektu.

5. Sprawozdania w projekcie będą generowane za pośrednictwem portalu Witkac.pl 

Harcerze na tle natury - odnośnik do strony witkac.pl

Osoby zarejestrowane mogą przejść do formularza klikając na logo projektu poniżej:

Logo projektu Śląskie Lokalnie