dokumenty

IMG_3091_Easy-Resize_edited.jpg

REGULAMIN

Regulamin konkursu grantowego.

IMG_3093_Easy-Resize_edited.jpg

WZÓR SPRAWOZDANIA

Wzór oceny merytorycznej i formalnej. Wzór sprawozdania z realizacji projektu.

IMG_3100_Easy-Resize_edited_edited.jpg

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla realizatorów projektów, przydatny także wnioskodawcom. 

IMG_3097_Easy-Resize_edited.jpg

WZÓR WNIOSKU

Wzór wniosku.

IMG_3077_Easy-Resize_edited.jpg

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów przydatnych w trakcie realizacji projektu. Umowy, porozumienia, oświadczenia, itd.

IMG_3094_Easy-Resize_edited.jpg

WZÓR UMOWY

Wzór umowy o dofinansowanie.

IMG_5009_Easy-Resize_edited.jpg

MATERIAŁY WIZUALNE

Paczka logotypów niezbędnych do promocji projektu.