dokumenty

REGULAMIN

Regulamin konkursu grantowego.

WZÓR SPRAWOZDANIA

Wzór oceny merytorycznej i formalnej. Wzór sprawozdania z realizacji projektu.

PODRĘCZNIK

Podręcznik dla realizatorów projektów, przydatny także wnioskodawcom. 

WZÓR WNIOSKU

Wzór wniosku.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów przydatnych w trakcie realizacji projektu. Umowy, porozumienia, oświadczenia, itd.

WZÓR UMOWY

Wzór umowy o dofinansowanie.

MATERIAŁY WIZUALNE

Paczka logotypów niezbędnych do promocji projektu.