ambasadorowie FIO

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury i edukacji na Śląsku. Tworzy projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Stowarzyszenie głównie angażuje się w projekty kulturalne w Katowicach.

Spółdzielnia Socjalna "Fajna"

Spółdzielnia promuje integrację wśród ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. 

Śląski Instytut Innowacji 

Fundacja prowadzi badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną, społeczną i popularyzatorską dla dobra publicznego. Członkowie fundacji posiadają osobiste doświadczenie w realizacji małych grantów FIO. 

Instytut Ad Rem

Przedmiotem działalności Fundacji jest: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin miejskich i wiejskich.

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Organizacja powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. FRES tworzy akredytowany Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0.

Stowarzyszenie Liga Krajowa

Organizacja działa w całej Polsce, zajmuje się współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego w celu promowania ich roli w procesie wspierania demokracji lokalnej. Centrala organizacji w Częstochowie zajmuje się rozwojem kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności w ramach programu Obywatel.IT. 

Instytut Stowarzyszenie Katolickie „Przyjaźń Jaworznicka”

W swojej działalności organizacja skupia się na promowaniu patriotyzmu, lokalnych tradycji i działalności społecznej w oparciu o wartości katolickie. Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne służące integracji społeczności lokalnej.