• Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

kontakt@fioslaskie.com  |   infolinia: 579-650-968

FIO 2020

nabór od 2 lutego!

Zdobądź dotację na mikroprojekt lub na rozwój swojej organizacji

od 500 - 5000 zł 

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Wzór wniosku
Poradnik

WZÓR WNIOSKU

PORADNIK

Wzór umów NGO

WZÓR UMOWY NGO

O NAS

Poznaj organizacje realizujące projekt FIO 2020:

Instytut Pracy i Edukacji (operator) - śląska organizacja pozarządowa, założona w Gliwicach, działająca na terenie całego województwa śląskiego. Fundacja obecnie realizuje następujące projekty: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego polityki zagranicznej Rządu RP, Obywatel.IT - Program rozwoju kompetencji cyfrowych we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie fundacja pełni rolę operatora grantów dla gmin województwa śląskiego i opolskiego, Senior Świadomy Swoich Praw dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS 2018, którego celem jest podniesienie kompetencji obywatelskich wśród seniorów, Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+ na terenie województwa śląskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, którego celem jest promowanie projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ oraz FRSE. Instytut czynnie wspiera międzynarodowe inicjatywy promujące rozwój współpracy państw Europy Środkowej (Via Carpathia, Trójmorze) poprzez uczestniczenie w konferencjach i panelach dyskusyjnych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Główne obszary działalność to cyfryzacja, ekonomia społeczna, społeczeństwo obywatelskie, przywracanie na rynek pracy osób defaworyzowanych, współpraca międzynarodowa, reintegracja międzypokoleniowa, wspieranie młodzieży we wchodzeniu na rynek pracy, innowacje społeczne.

 

Budżet organizacji w 2018 r. 7.200.000 zł

Beneficjenci w 2018 r.: 13.000 osób

Współpraca z samorządem: 83 gminy

Partnerzy społeczni: 74 instytucje

Instytut Rozwoju Rynku Pracy (partner) - został powołany do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Fundacja zajmuje się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną. W swoich działaniach Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację zawodową młodych osób do 30. roku życia (młodzież NEET). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy z Zawiercia i Będzina, realizując staże i szkolenia. W swoich projektach przykłada dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej, stara się z nich korzystać w każdym możliwym przypadku. Jako instytucja szkoleniowa, realizuje również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.